Til forsiden


Udvalgte retrætesteder i Danmark
+ ét sted i Norge og ét i Sverige


Oversigten er udarbejdet af Helle Lerke og Holger MadsenSkovhuset, Sdr. Vissing, Midtjylland:
Et økumenisk retrætehus midt i skoven. Plads til 10 personer.
Stedet benyttes af mange forskellige retræteledere.
Kontakt:
Det Økumeniske Center,
Skovhusgruppen
Kløvermarksvej 4
8200 Århus N
Tlf. 86 16 26 55 Benedikte og Birgitte Jeppesen
(bedst tirsdag og torsdag 11.30-13.30)
http://www.retraetehus.dk/
Mail skovhusgruppen@retraetehus.dk


Stella Matutina, Rungsted, Nordsjælland:
De katolske Sankt Joseph Søstres retrætecenter.
Retræterne har rødder i den ignatianske spiritualitet.
Kontakt:
Stella Matutina, Rungsted Strandvej 352, 2980 Kokkedal
Tlf. 49 14 71 05 Sr. Emma Martinsen
http://www.sanktjosephsoestrene.dk
Mail st-joseph-sis.prov@mail.tele.dk


KristenMeditation, Diakonissestiftelsen, Frederiksberg.
Undervisning i meditation og meditativ kreds- og kædedans
samt vejledte retræter på folkekirkens grund ved diakonerne Holger Madsen og Helle Lerke.
Kontakt:
På Herrens Mark
Diakonissestiftelsen
Peter Bangs Vej 1
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 74 55 33 Helle Lerke
http://www.kristenmeditation.dk/retraete
Mail holger-madsen@diakonissen.dk


Sankt Lukas Uddannelsesafdeling, Hellerup/Nordsjælland
Kurser, seminarer, retræter og åndelig vejledning ud fra et folkekirkeligt diakonalt grundlag.
Kontakt:
Sankt Lukas Uddannelsesafdeling
Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup
Tlf. 39 45 52 00 Ingrid Amitzbøll
http://www.sanktlukas.dk
Mail uddan@sanktlukas.dk


Svenstrup Sogn, Sønderjylland:
Sognets præst, Peter Ruge, arrangerer retræter i Sønderjylland.
Retræterne afvikles på Sundevedcenteret ved Nybøl.
Kontakt:
Peter Ruge
Kalvehavevej 3
6430 Nordborg
Tlf. 74 45 62 05
http://www.svenstrupkirke.dk
Mail pru@km.dk


Økumenisk Ungdom, Århus / Skovhuset ved Sdr. Vissing.
Eksamensretræter er et tilbud om stilhed, ro og plads til fordybelse
i forbindelse med sommer og vintereksamen på videregående uddannelser.
Kontakt:
Det Økumeniske Center,
Skovhusgruppen
Kløvermarksvej 4
8200 Århus N
Tlf. 86 16 26 55
http://www.oekumeniskungdom.dk
Mail aarhus@oekumeniskungdom.dk


Byretræte-samarbejdet,
Retræteform uden overnatning, arrangeret af I Mesterens Lys / Areopagos.
Vekslen mellem undervisning, byvandringer og fælles stille meditationer.
Kontakt:
Areopagos
Peter Bangs Vej 1D, 2000 Frederiksberg
Tlf: 3838 4910
http://www.retraete.dk
Email: info@areopagos.dk


Lia Gård, Norge
Mangfoldigt retræte- og kursussted, også for familier.
Der er en eneboerhytte.
Kontakt:
Lia Gård
2481 Koppang, Norge
telefon/ fax 0047 - 62 46 65 00 / 10
http://www.liagard.no/
e-post liagard@c2i.net


Stiftelsen Berget, Rättvik, Midtsverige
To adskilte huse, S:t Davidsgården og Meditationsgården,
et stille retrætehus med tidebønner og et kursushus med undervisning og uddannelse.
På Svenska Kyrkans grundlag med et stærkt økumenisk engagement.
Kontakt:
Stiftelsen Berget, 795 91 Rättvik, Sverige.
Tel 0046 - 0248-797170
Fax 0248-797171
http://www.berget.se
e-post: david@berget.se