Due med olieblad DEN DANSKE DIAKONISSESTIFTELSE
Til Folkekirkens opslagstavle

Mød Margareta Melin.

En aften d. 6. oktober. - En week-end d. 8. - 10 oktober 99

Tema-aften med Margareta Melin: ”Guds kærlighed i os.”
Den kendte svenske teolog, forfatter og digter Margareta Melin fortæller
om sit menneskesyn.

Onsdag d. 6. oktober kl 19.00
Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 1, indgang D.
Entré 60,- kr incl. kaffe/the.
Byretræte med Margareta Melin, Helle Lerke og Holger Madsen:
"Vejen indad - mod centrum, mod kilden"

Week-end d. 8., 9. og 10. oktober 99. Inter- / eksternat.
Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 1, indgang D.

Begrænset deltagerantal.
Pris 750,- kr uden kost og logi.
Tilmelding ved indbetaling på giro 200 0032 mærket "Byretræte",
eller på check til Afd. for Diakoni, Kirke og Samfund.

Overnatningsmulighed bestilles særskilt hos
Søsterhjemsleder Arne Bjerre på telefon 3838 4130

Informationsfolder tilsendes
ved indsendelse af E-mailadresse
eller postadresse til
Diakon Holger Madsen,
Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 1, D. 2000 F.

E-mail: holger-madsen@diakonissen.dk

Til Folkekirkens opslagstavle


Den danske Diakonissestiftelse - Peter Bangs Vej 1 - 2000 Frederiksberg
Tlf.: 38 38 41 10 - Fax 31 87 14 93
Hjemmeside: http://www.diakonissen.dk/