Til forsiden

 

Nytårs bøn
Efter gammel tysk nytårssalme Med forfatterens tilladelse

Herre vor Gud
vi beder dig for dette år
at du vil forny vor lykke med din velsignelse
så vi må bo i kristen fred sammen
og finde tryghed, kraft og ro
i alle vore dage

Gud
styrk vort værk, let vor byrde
genopret os og lad os forvandles
så vi går som nye mennesker