Til forsiden

Udvikling af kompetencer som underviser og vejleder

Studerende, som ønsker at uddanne sig til selv at undervise og vejlede i bøn og meditation, kan sideløbende med vejledning til egen meditationspraksis - og med den som grundlag - få trinvis vejledning til opbygning af undervisningskompetencer som andagtsleder, retræteleder og meditationslærer - hvor hvert niveau forudsætter det foregående som grundlag for arbejdet på det efterfølgende niveau:

Kompetenceudvikling til: Forudsætning: Varighed:
 • andagtsleder
 • retræteleder
 • meditationslærer
 • Stabil meditationspraksis
  Godkendt andagtsleder
  Bestået retrætelederuddannelse
  minimum 1/2 år
  minimum 1 1/2år
  minimum 1 år

  Undervisningen finder sted som en kombination af instruktion, opgaver og vejledning:
  Kontakt pr. e-mail forud eller mellem hver lektion  pr mail - seselv[at]gmail.com
  Individuel undervisning ved hjælp af udvalgt litteratur og internetsider.
  Personlige undervisningsopgaver og vejledning - På basis af din opgavebesvarelse.

  Individuel vejledning ved personligt fremmøde.
  Henvisning til relevante kursusforløb og retræter, som udvælges i fællesskab.
  Skriftelig opgavebesvarelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af superviseret undervisning på egen hånd.

  Venlig hilsen,
  Holger Madsen,
  meditationslærer

     
     
   

  Pris og betingelser:
  Pris for fjernundervisning er 200,- kr forud pr. måned.
  Pris for eneundervisning ved personligt møde er 400,- kr

  Det er normalt en forudsætning at vi har truffet hinanden personligt, f.eks. i forbindelse med et kursus eller en retræte.
  Det er dog muligt at påbegynde en fjernundervisning uden et forudgående møde, når det blot er klart, at minimum én lektion som eneundervisning (eller deltagelse i et kursus eller en retræte) bør finde sted, så snart dette er praktisk muligt.
  Som supplement til - eller midlertidig erstatning for - det personlige kendskab, som er en vigtig forudsætning for den individuelle vejledning, vil fjernundervisningen begynde med et spørgeskema.

  Vejledningen er praksisorienteret.
  Den enkelte bestemmer selv, hvor lang tid der er behov for at arbejde med en opgave; de angivne tider er kun vejledende mindstekrav.

  De metodebeskrivelser, pædagogiske materialer og personlige anvisninger, som stilles til rådighed i forbindelse med undervisningen, er til personligt brug og må kun efter skriftlig tilladelse videregives til andre.

  Undervisningen kan opsiges til enhver tid af begge parter.

  Venlig hilsen,
  meditationslærer, diakon Holger Madsen
  Kontakt: seselv[at]gmail.com

  Sidetop