Kristen Dybmeditation er beskrevet af Wilfrid Stinissen, som en nutidig tilpasning af kontemplativ bøn, der søger Gud gennem Ordet, men dybere end ordenes niveau, ind i stilheden.

Kristen Dybmeditation praktiseres blandt andet i mange svenske kirker, med inspiration fra Stiftelsen Berget i Rättvik. Her har man udviklet en meditationsform, hvor man - med inspiration fra zen - bruger en fysiologisk korrekt siddestilling som det naturligt stabile grundlag for at "sidde i stilhed".

Den kristne orientering fokuseres i et kort bibelcitat. Meditationens forankring i kroppens naturligt ranke og afspændte holdning frigør åndedrættet. Den vågne hvile åbner for kreative processer og for en sund psykisk udvikling.Målgrupper

Både begyndere og erfarne mediterende kan have glæde af undervisningen, idet meditationsperiodernes længde tilpasses efter behov.
Efter et kursus eller en retræte kan man fortsætte undervisningen individuelt, eventuelt som fjernundervisning.
Diakon Holger Madsen er uddannet retræteleder og meditationsleder fra Stiftelsen Berget i Rättvik, Sverige.
Grupper eller menigheder kan bestille undervisningsforløb eller retræter.Undervisning

Under indlæringen vil deltagerne få instruktion i siddestilling på stol med skråkile og blive guided i udvikling af kropbevidsthed i stående og i siddende stilling.
Desuden indgår instruktion i meditativ gang og en afsluttende ordløs bøn.

Der gives forslag til egnede korte bibeltekster til fælles brug. Efter nogen tid kan deltagerne selv vælge en bibeltekst, som deres individuelle indgang til dybmeditation.
Vejledning kan ske som en del af gruppens arbejde eller som eneundervisning.Aktuel undervisning annonceres på
KultunautKristen Dybmeditation i Emmauskirken

I Emmauskirken på Diakonissestiftelsen gives jævnligt undervisning i Kristen Dybmeditation ved meditationslærer diakon Holger Madsen.

Når man har lært meditationsformen at kende er der mulighed for at praktisere Kristen Dybmeditation i Emmauskirken den sidste torsdag i måneden.
Man mødes til aftenandagten kl. 17 - eller gerne kl. 16.50, så man er i god tid - og efter 20 minutters meditativ liturgisk andagt samles de mediterende ved kirkens lysglobe.

Efter en kort pause og et ganske kort oplæg er der fælles stille meditation i en eller flere perioder.
Pris pr. gang 50,- kr - Rabat for medlemmer.Kontakt

Diakon Holger Madsen
Diakonissestiftelsen,
Peter Bangs Vej 1
2000 Frederiksberg

holger-madsen@diakonissen.dk


Links
 

 Mere om kristen meditation