www.sankt-lioba-kloster.dk/liobafest.html
 Til Forsiden


Findes der en "rød tråd" i livet?
Sognepræst Jesper Fichs prædiken til Liobas fest - Frederiksberg 2002
I det andagtshæfte som vore søstre har lavet om den hellige Lioba kan man læse beretningen om Liobas drøm. Hun drømte, at der kom en rød tråd ud igennem hendes mund. Hun trak i den, men den blev hele tiden længere, så lang at hun måtte vikle den op til et stort garnnøgle.

Denne drøm om den røde tråd er en ejendommelig drøm. En drøm, der er en helgen værdig, en profetisk drøm om hendes eget liv, som netop blev kendetegnet ved ikke bare at tilhøre hende selv, men ved at hun blev til fælleseje for mange, på en vis måde har selv vi en andel i hende, hvad enten vi lever i klosteret eller i den menighed, som læner sig op ad klosteret.

I hendes vita, beretningen om hendes liv, kan man læse at Lioba selv stillede sig spørgende overfor den underfundige drøm. I klosteret var der en nonne, der var klog på menneskets sjæleliv og som kunne tyde drømme. Men Lioba turde ikke spørge hende direkte, og lod derfor en af de elever hun havde i skolen fortælle om drømmen, somom det var noget hun selv havde drømt.

Eleven fik dette svar fra den gamle søster:
Drømmen vil blive til virkelighed og varsler noget godt. Men hvorfor lyver du for mig og siger, at drømmen er din? For den skal ikke opfyldes på dig, men på Guds kære udvalgte, hvormed hun mente Lioba. Hun skal i kraft af sin hellighed blive til gavn for mange ved sine ord og ved sine gode gerningers eksempel.

Tråden, som kommer ud af hendes mund, er visdommen som udspringer fra hendes hjerte og udtrykkes gennem hendes mund.
Den røde tråd - sammenhængens og kontinuitetens sindbillede - er Liobas atribut. En fantastik atribut. Og hvis der er noget, vi mennesker ved begyndelsen af det 3. årtusinde må være tændt på, så er det hvis nogen kan række os et stykke livserfaring - et stykke levet liv - der kan gøre os klog på, hvordan man midt i et samfund, der truer med at fragmentere alt og alle ved sin rasende udvikling, hvordan man dér finder det som kan binde et menneskeliv sammen.

Den røde tråd er visdommen. Visdom er ikke bare rafineret intellekuelt overskud, men - som den kloge drømmetydende søster bemærker det, visdommen bunder i en hjertets dannelse, hvor den intellektuelle indsigt er blevet prøvet af kærlighed. Sådan bliver indsigt til visdom, - når indsigt og hjerte er forbundet.

Men drømmen har mere at sige: Den røde tråd kommer ud af hendes egen mund. Den røde tråd, sindbilledet på sammenhæng og mening, - i Liobas eget tilværelse bliver den til billedet på hendes livsudfoldelse, på hendes måde at leve sit klosterkald.
Det kommer indefra siger drømmen nu. Det kommer indefra, ikke udefra. Hun påtager sig ikke en livsform, hun udfolder sig selv.
Dette er dybt katolsk og en vigtig grundsandhed om hvordan vi ser mennesket.

Mennesket, har Gud som sin værens grund, og derfor er det selv i sin grund godt, skabt i Guds billede som vi mennesker er. Et menneske kan derfor, - på grund af at mennesket er godt, - gøre godt, elske og ville det sande, også selvom troen på Gud endnu er nok så mangelfuld eller slet ikke erkendt. Gud er alles skaber, også dem der ikke tror bærer Guds billede i sig.

Ingen nok så brutal synd eller fejl eller krænkelse kan udslette det. Deraf udleder hele oldkirkens sin bevidsthed om mennekets værdighed.
Ganske vist, vi kan leve som dementier af det, vi er, men da lever vi netop også forkert, på afstand af hvad vi virkeligt er. Mennesket er det eneste levende væsen der kan agere som noget andet end det er; det sker når mennesket handler umenneskeligt! Men da er mennesket blevet fremmed for sig selv. Med Augustins berømte ord, da han ser tilbage på sin egen livsbane: "alt for sent lærte jeg at elske dig Gud. Du var indei, men jeg var udenpå, du var hos mig, men jeg var ikke hos mig."

Liobas liv var ikke som Augustins kendetegnet ved brud og alskens fremmedhed i forhold til sig selv. Helt fra ganske ung levede hun i en stor religiøs hengivelse og i en tilsvarende kærlighed til medmennesket. Men temaet er alligevel det samme som hos Augustin: den sande udfoldelse af livet kommer indefra, når mennesket er i berøring med sit hjertes dybeste længsler og tilskyndelser, så handler mennesket sandt, så er det menneske virkelig i live. Da kommer livet indefra, da rulles det ud fra menneskets egen hjertegrund, da vokser hellighed frem og bliver til liv for andre.

Det kommer indefra det sande liv, det som vi er kaldet til. For vi er kaldet til: ikke at leve på overfladen eller halvdistancen, men i dybde og nærhed. Kaldet til klosteret apliceres ikke, tages ikke på som en fremmed dragt, ingen skal spille rollen som søster eller munk eller præst eller døbt. Men vi skal være, hvad vi er.

Ud af Liobas mund kom den røde tråd, sindbilledet på mening, kontinuitet og sand selvudfoldelse. Den kom - ikke som noget fremmed, men som noget eget og velkendt - og dog som noget skænket, sådan som livet selv er foræring og nåde og ikke tilhører os selv, men den Gud som er al værens grund.

Jesper Fich
 
Sidetop

 Geistlig rådgiver/skolekonsulent for København bispedømme
sognepræst ved Skt. Mariæ kirke, pastor Jesper Fich
Marielystvej 16, 2000 Frederiksberg
+45 38 79 39 98
fich@post4.tele.dk

Tilbage til tekster