Til forsiden Kristen Krop og Dybmeditation
Retræte 18.-20. april 2003.


Retræte i skovhuset ved Sdr. Vissing www.retraetehus.dk
ved meditationslærer,
diakon Holger Madsen

Retræten er en åben tematisk retræte med stilhed
og med praktisk instruktion i de arbejdsformer, som meditationsperioderne gør BR /ug af.

Kristen Dybmeditation er beskrevet af Wilfrid Stinissen, som en nutidig tilpasning af kontemplativ bøn, der søger Gud gennem Ordet, men dybere end ordenes niveau, ind i stilheden.

Kristen Dybmeditation praktiseres blandt andet i mange svenske kirker, med inspiration fra Stiftelsen Berget i Rättvik. Her har man udviklet en meditationsform, hvor man - med inspiration fra zen - BR /uger en fysiologisk korrekt siddestilling som det naturligt stabile grundlag for at "sidde i stilhed".

Den kristne orientering fokuseres i et kort bibelcitat. Meditationens forankring i kroppens stabile og afspændte holdning frigør åndedrættet. Den vågne hvile åbner for kreative processer og for en sund psykisk udvikling.

På retræten vil deltagerne få instruktion i siddestilling på stol med skråkile og få instruktion i udvikling af kropbevidsthed i stående og i siddende stilling.
Desuden indgår fysiske kropsøvelser med karakter af gymnastik, instruktion i meditativ gang og en afsluttende ordløs bøn.
MedBR /ing gerne et tæppe eller liggeunderlag til de fysiske øvelser.

Retrætens deltagere vælger selv en bibeltekst, som deres individuelle indgang til retræten.
Retrætelederen tilbyder vejledning i at finde et kort, positivt forstået bibelord, som hver enkelt kan BR /uge som indgang til dybmeditationen.

Både begyndere og erfarne mediterende kan have glæde af retræten, idet meditationsperiodernes længde tilpasses individuelt.

Dagene slutter og begynder med en kort bøn.
Om muligt er der fælles gudstjeneste i den lokale kirke om søndagen.

Holger Madsen er uddannet retræteleder og meditationsleder fra Stiftelsen Berget i Rättvik, Sverige.

Pris: 650,- kr

Program, tilmelding og betaling:
Det Økumeniske Center
- Skovhusgruppen -
Kløvermarksvej 4
8200 Århus N
Tlf: 86 16 26 55
skovhusgruppen@retraetehus.dk
www.retraetehus.dk

Spørgsmål til retrætelederen:
Til forsiden Diakon Holger Madsen

Tlf.: 32 58 79 00


holgermadsen@kristenmeditation.dk
www.kirken-paa-nettet.dk/meditation