Kristen Dybmeditation
Retræte 22. - 24. marts 2002


Retræte i skovhuset ved Sdr. Vissing www.retraetehus.dk
ved meditationslærer,
diakon Holger Madsen

Retræten er en åben stille-retræte
med elementer af praktisk instruktion i den arbejdsform, som meditationsperioderne gør brug af.

Kristen Dybmeditation er beskrevet af Wilfrid Stinissen, som en nutidig tilpasning af kontemplativ bøn, der søger Gud gennem Ordet, men dybere end ordenes niveau, ind i stilheden.

Kristen Dybmeditation praktiseres blandt andet i mange svenske kirker, med inspiration fra Stiftelsen Berget i Rättvik. Her har man udviklet en meditationsform, hvor man - med inspiration fra zen - bruger en fysiologisk korrekt siddestilling som det naturligt stabile grundlag for at "sidde i stilhed".

Den kristne orientering fokuseres i et kort bibelcitat. Meditationens forankring i kroppens stabile og afspændte holdning frigør åndedrættet. Den vågne hvile åbner for kreative processer og for en sund psykisk udvikling.

På retræten vil deltagerne få instruktion i siddestilling på stol med skråkile og få instruktion i udvikling af kropbevidsthed i stående og i siddende stilling.
Desuden indgår instruktion i meditativ gang og en afsluttende ordløs bøn.

Retrætens deltagere vælger selv en bibeltekst, som deres individuelle indgang til retræten.
Retrætelederen tilbyder vejledning i at finde et kort, positivt forstået bibelord, som hver enkelt kan bruge som indgang til dybmeditationen.

Både begyndere og erfarne mediterende kan have glæde af retræten, idet meditationsperiodernes længde tilpasses individuelt.

Dagene slutter og begynder med en kort bøn.

Holger Madsen er uddannet retræteleder og meditationsleder fra Stiftelsen Berget i Rättvik, Sverige.

Rekvirer program fra
Det Økumeniske Center
Mere om kristen meditation - Skovhusgruppen -
Kløvermarksvej 4
8200 Århus N
Tlf: 86 16 26 55
Kirketje@post4.tele.dk