Til forsiden
Kristen Meditation - Holger Madsen giver vejledning i Bibelmeditation
 
Jesus siger: Jeg er den gode hyrde
 


Bibelmeditation - Lectio Divina

Kristendommens ”evangelie”, dvs. det gode budskab fra Jesus, som vi får gennem Bibelen, har vi brug for at høre igen på stadig nye måder, så det trænger stadig dybere ind. Evangeliet er ikke bare til tanke og bevidsthed, men er åndelig næring for både sjæl og krop, så der ved tilegnelsen skabes et større og stærkere åndeligt fundament.

Hvis du ikke tidligere har læst særlig meget i Bibelen, vil jeg som meditationslærer anbefale dig at læse ét af evangelierne, men kun et lille stykke ad gangen. Jeg foreslår, at du højst læser et enkelt kapitel eller endog et mindre afsnit af et kapitel hver dag.
Du kan så læse f.eks. et helt evangelium eller en anden af Bibelens bøger i ét langt stræk ved passende lejlighed, når du har mere tid end til hverdag.

Meditativ læsning af Markusevangeliet
Find Markusevangeliet i Det Nye Testamente eller på internettet: www.bibelen.dk
Læs det første afsnit af Markusevengeliet, altså Markusevangeliet kapitel 1, vers 1-8.

Det er altid godt at læse stykket et par gange igennem. Når du synes, du har forstået, hvad der står, kan det meditative arbejde begynde:

Vælg en ganske lille bid af det, du har læst, f.eks. kun ét vers eller bare et par ord fra en sætning. Det er bedst at vælge et sted, som godt må udfordre dig lidt, men som taler positivt til dig. Prøv at samle din opmærksomhed om de valgte ord, indtil du kan huske dem udenad.

Sæt dig så i meditationsstilling, naturligt rankt, uden anstrengelse. Bed om Helligåndens vejledning og sig de ord, du har valgt til meditation, først højt, senere stille for dig selv et par gange og lad dig påvirke af ordenes mening. Lad så meningen, ordløst, være i dig, mens du sidder i opmærksom vågen hvile nogle få minutter. Slut af med at bede Fadervor på den måde, som Jesus instruerede sine disciple (Matt 6,9-15).

Regelmæssig praksis
Gør det til en fast praksis, dagligt eller en til to gange om ugen at læse et kapitel eller et lille afsnit fra f.eks. Markusevangeliet. Vælg et positivt oplevet ord eller brudstykker af en sætning og meditér over det som ovenfor beskrevet.

Hvis du mediterer om morgenen, kan hele din dag få en god impuls. Om aftenen kan du evt. gøre et kort notat om, hvordan meditationen måske har påvirket din dag.