Til forsiden

Præsentation af et vers fra Davids Salme 119
til daglig meditation efter Martin Luthers anvisning:

Davids Regel:
1) Bøn
2) Meditation
3) Anfægtelse

Fra Davids Salme 119 udvælges ét vers blandt salmens 176 vers:
I enkelte tilfælde vises to vers, for ikke at miste sammenhængen.
Bibelcitater i den autoriserede oversættelse fra ´92. 
Bringes med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab.