Meditation hos Luther

Det synes ikke at være almindeligt kendt, at meditation hører til i folkekirken, eller som den formelt hedder, Den Danske Evangelisk-lutherske Kirke. Men Luther selv mediterede, og han anviser "en god måde at studere theologi på, den som jeg selv har øvet mig i..." (Fortale til Tyske skrifter, 1539.)


Davids Regel:
"Og måden er den, som kong David lærer i salme 119. ... Du finder der tre regler, hyppigt anført gennem hele salmen. Og de lyder: oratio, meditatio, tentatio." (D.v.s. bøn, meditation, anfægtelse.)


Bøn:
Martin Luther anbefaler, at man læser den hellige skrift for at blive undervist om det evige liv. Og dertil er ens egen følelse og fornuft helt utilstrækkelig, siger han. Derfor skal man bede til Gud "med ret ydmyghed og alvor, at han ved sin kære Søn vil give sin Helligånd til at oplyse og lede dig og give dig forstand."

Det Luther lægger vægt på er salmens mange udtryk af typen: "lær mig", "før mig", "giv mig indsigt", og mange flere af den slags. Bøn med denne holdning er første trin.


Meditation:
"For det andet skal du meditere, d.v.s. du skal ikke alene i dit hjerte, også udvortes gentage og vende og dreje det mundtlige ord og bogstaven i bogen, læse igen og igen, idet du flittigt mærker dig og eftertænker, hvad Helligånden mener dermed. Og vogt dig for at føle dig altfor tilfreds eller mene, du har nok i en gang eller to at have læst, hørt og sagt det og nu forstår det hele til bunds; thi det bliver der aldrig nogen sinde en ordentlig theolog ud af... Derfor kan du se i denne salme, hvordan David hele tiden lydeligt udråber, at han vil tale, digte, sige, synge, høre, læse dag og nat og til evig tid, dog intet uden Guds ord og bud alene. Thi Gud vil ikke give dig sin Ånd udenom det ydre ord. Ret dig derefter!" Meditation på denne måde er andet trin.


Anfægtelse:
"For det tredie er der tentatio, anfægtelse. Det er den prøvesten, som lærer dig ikke alene at vide og forstå, men også erfare, hvor rigtigt, hvor sandt, hvor sødt, hvor elskeligt, hvor mægtigt, hvor trøsterigt Guds ord er, visdom over al visdom. Derfor ser du, hvorledes David i nævnte salme så ofte klager over at måtte tåle alle sine fjender ... Som følge af, at han mediterer, d.v.s. omgås Guds ord på, som før sagt, alle måder. Thi så snart Guds ord bryder frem i dig, så vil djævelen hjemsøge dig ... og ved sine anfægtelser lære dig at søge og elske Guds ord." Anfægtelse og erfaring er tredie trin i "Davids regel".

Luther er ikke spor i tvivl om metodens almengyldighed, og han opfordrer sin læser til selv at prøve rigtigheden af hans ord: "Studerer du nu ordentligt efter dette eksempel, så vil du også sammen med ham i denne salme synge og juble ..."


Praksis:
Min egen beskedne praksis med meditation efter Luthers anvisning eller "Davids regel" har mere end én gang ført til erfaringer, der er mig meget værdifulde. Jeg vil derfor anbefale en større udbredelse af Luthers "måde at studere theologi på", og at "Davids regel" vil blive forklaret og anvendt langt mere overalt i den danske evangelisk lutherske kirke.


Holger Madsen
diakon, meditationslærer
© 2001 Holger Madsen

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 Kildehenvisning:
Martin Luther: 'Vorrede zum 1. Bande der Wittenberger Ausgabe' - WA 50, p.657-661