Læg ikke din hånd på drengen
Illustration: Erik Bagge  

Til forsiden
 


Abraham skal ofre Isak

Da de kom til det sted, Gud havde givet ham besked om, byggede Abraham et alter og lagde brændet til rette; han bandt sin søn Isak og lagde ham oven på brændet på alteret. Så rakte Abraham hånden ud og tog kniven for at slagte sin søn. Men Herrens engel råbte til ham fra himlen: »Abraham, Abraham!« Han svarede ja, og englen sagde: »Læg ikke hånd på drengen, og gør ham ikke noget! Nu ved jeg, at du frygter Gud og end ikke vil nægte mig din eneste søn.«

  Bibelcitater i den autoriserede oversættelse fra ´92. bringes med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab. 1 Mos 22,9-12